10:30, 12 Septembrie 2017
, PRO TV

Veaceslav Untila: Luna in care CCRM a pus accentul pe instruire


De obicei, luna august e considerata o luna „moarta”, in care lumea se afla mai mult in concediu si se munceste mai putin. Nu stiu ce au facut altii, dar in august la Curtea de Conturi un accent aparte s-a pus pe instruire, ca o componenta de baza ce asigura eficienta activitatii CCRM, scrie pe blogul sau Presedintele Curtii de Conturi a Republicii Moldova Veaceslav Untila.


 

Astfel, angajaţii Direcţiei generale auditul gestiunii economice, tehnologiilor informaţionale şi autorităţilor de reglementare, au beneficiat de instruire cu tematica – Codul etic şi ISSAI 30, formator fiind Tamara Andruşca, vicepreşedinte al CCRM.

 

Angajaţii au fost instruiţi privind importanţa promovării unei culturi înalte şi asigurării performanţei în activitatea desfăşurată de către Curtea de Conturi, prin stabilirea principiilor şi normelor fundamentale de conduită profesională şi a obligaţiilor etice în exercitarea atribuţiilor.

 

Totodată, în cadrul instruirii au fost aplicate şi desfăşurate exemple practice şi ateliere de lucru, cu scopul de reafirmare a cunoştinţelor privind normele de conduită, precum şi la consolidarea relaţiilor interpersonale pozitive la locul de muncă.

 

Aş menţiona în context şi faptul că Banca Mondială şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) au organizat o instruire comună privind metodologia de evaluare a performanţei managementului datoriilor publice (DeMPA).

 

Instruirea a avut loc la Institutul Vienez Comun în Viena, Austria. La sesiune au participat reprezentanţii Instituţiilor Supreme de Audit din 12 ţări. Reprezentantul Curţii de Conturi a Republicii Moldova la acest curs de instruire a fost Tatiana Cuneţchi, membru CCRM.Un alt exemplu relevant – Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost invitată să participe la cursul practic „Managementul financiar-bugetar, contabilitatea instituţiilor publice şi a proiectelor cu finanţare europeană”, Mamaia, jud. Constanţa, România.

 

Cursul practic a fost organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei de comun cu Centrul de Formare APSAP din România, în cadrul Programului RESINFRA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 12 din 12.01.2017. Curtea de Conturi a Republicii Moldova la sesiunea de instruire a fost reprezentată de Violeta Andrieş, membru CCRM.

 

De asemenea, CCRM a fost invitată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei de comun cu Centrul de Formare APSAP din România, în cadrul Programului RESINFRA, să participe la cursul practic cu tematica „Scrierea proiectelor Europene Horizon 2020”, Mamaia, jud. Constanţa, România.

 

Delegaţia Republicii Moldova a fost constituită din reprezentanţi ai Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, institutelor de cercetare ale AŞM, instituţiilor auxiliare ale AŞM, precum şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat şi Curtea de Conturi a Republicii Moldova.

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova la sesiunea de instruire a fost reprezentată de Marina Covali, membru CCRM.Toate aceste exemple arată că accentul s-a pus pe activităţile de instruire. Acum urmează să culegem roadele, adică, să vedem şi eficienţă ca urmare a efortului depus.

Alte ştiri despre: