20:23, 2 Decembrie 2017
, PRO TV

Cele 28 de conditionalitati impuse de UE guvernarii de la Chisinau pentru a debloca asistenta macrofinanciara - ZdG.md


Republica Moldova a solicitat asistenta macro-financiara din partea Uniunii Europene in august 2015 si a reiterat aceasta solicitare in martie 2016. Banii vor ajunge in trei transe, primele doua transe vor fi de pana la 30 de milioane de euro, iar a treia, de pana la 40 de milioane de euro. Alocarea fiecarei transe este conditionata de o lista de criterii exacte pe care guvernarea de la Chisinau trebuie sa le indeplineasca, scrie Ziarul de Garda.


 

La 13 septembrier curent, Parlamentul European si Consiliul UE au hotarat sa acorde Moldovei un imprumut in valoare de maximum 60 milioane EUR cu un termen maxim de scadenta medie de cincisprezece ani si un grant in valoare de pana la 40 de milioane de euro. Pachetul de documente privind acordarea asistemetei macro-financiare a fost semnat de Moldova si UE la 23 noiembrie curent. Asistenţa este pusă la dispoziţie timp de doi ani şi jumătate.

 

[....]

 

Prin urmare, înainte de eliberarea fiecărei tranşe, Comisia Europeană, în cooperare cu autorităţile naţionale şi cu personalul Fondului Monetar Internaţional, va verifica dacă condiţiile legate de această asistenţă au fost respectate în mod adecvat, scrie Ziarul de Garda.Pentru deblocarea primei tranşe din asistenţa marofinanciară UE cere guvenrului de la Chişinău îndeplinirea a zece criterii de reformă: 

 

GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC

 

Implementarea noii strategii de reformă a administraţiei publice, pentru a raţionaliza administraţia publică centrală;asigurarea funcţionării eficiente a Agenţiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor;adoptarea Legii privind întreprinderile de stat şi municipale în scopul sporirii transparenţei şi responsabilităţii întreprinderilro de stat. Noua lege va introduce audituri legale a situaţiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit şi situaţiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat şi a Agenţiei Proprietăţii Publice;Adoptarea unei noi lege a Curţii de Conturi şi crearea în Parlament a unei funcţii a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfăşurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curţii de Conturi;

 

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ŞI A SPĂLĂRII BANILOR

 

Adoptarea Legii privind prevenirea spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului;selectarea de către Consiliul de Integritate, într-un mod transparent, bazat pe merit şi competitivitate, a preşedintelui şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI);asigurarea  de către Parlament a  funcţionării eficiente a Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prin alocarea suficientă de personal şi resurse bugetare.

 

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

 

Adoptarea unei noi Legi cu privire la energetică, în vederea consolidării cadrului de guvernanţă şi de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenţei Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunităţii Energetice;

 

VEDETI CONTINUAREA PE ZIARUL DE GARDA

Alte ştiri despre: