Pro Tv

Pentru că vrem să înțelegem mai bine ce se întămpla în jurul nostru, dar și în cercurile puterii, vrem să ne dăm seama ce consecință au deciziile politice și să aflăm dedesubturile acestora, urmărim luni, la ora 21.00, emisiunea Lorenei Bogza.

Cel mai fierbinte subiect din actualitate îl găsim dezbătut și bine analizat la emisiunea “In PROfunzime”, care este una dintre cărțile de vizită ale PRO TV-ului. Aici vedem cum își explică politicienii eșecurile și promisiunile neonorate, îi urmărim cum își manifestă supărarea, îi descoperim cum reacționeaza la întrebările incomode ale Lorenei.

Din 2004, la emisiunea “In PROfunzime” se întălnesc adversari și aliați politici, se fac declarații surprinzătoare și se anunță proiecte politice. În emisiune își au locul și subiecte din cultură, învățământ, religie sau sănătate.

Sunt temele care ne interesează pe toți și pe care Lorena Bogza le dezbate în fiecare luni seară, la ora 21.00, împreună cu invitații săi. Emisiunea poate fi urmărită în reluare sâmbătă, la ora 11.30.Regulamentul emisiunii
“ÎN PROFUNZIME”

Art. 1 Organizator
ICS “Pro Digital” SRL cu sediul în Chişinău, strada Petru Maior, nr.7, et.2, tel: 21-36-45, numită în continuare „Organizator”.

Art. 2 Durata emisiunii
Emisiunea “În PROfunzime” este difuzată pe canalul ProTV Chişnău în fiecare zi de luni, la ora 21:00. ProTV Chişinău îşi rezervă dreptul de a modifica datele cu privire la începutul şi sfârşitul emisiunii fără drept de compensare, dar nu înainte de a anunţa publicul pe canalul ProTV Chişnău.

Art. 3 Condiţile de participare
Emisiunea se adresează tuturor telespectatorilor fără limită de vârstă. Participant este considerat telespectatorul care a expediat cel puţin un mesaj SMS cu întrebări şi opinii la numărul scurt disponibil, afişat în cadrul emisiunii.

Art. 4 Protecţia datelor personale
Participanţi la emisiune sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date al Organizatorului. Participanţii au dreptul de a solicita Organizatorului ştergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii.

Art. 5 Modul de desfăşurare a emisiunii
La începutul emisiunii telespectatorii vor fi anunţaţi despre posibilitatea de a adresa întrebări şi opinii prin intermediul mesajelor SMS la numărul scurt 1032 – tarif 8.00 MDL (TVA inclus) pentru abonaţii Moldcell şi Orange.
În cazul în care în rezultatul utilizării serviciului contul Participantului a devenit negativ, acesta este obligat să achite Operatorului datoria formată în întregime.
Mesajele recepţionate de către Organizator vor fi date pe post pe parcursul desfăşurării emisiunii sub formă de bandă rulantă. Mesajele pot fi transmise numai pe parcursul derulării emisiunii.
Mesajele recepţionate de către Organizator cu caracter imoral sau ofensiv, care contravin legislaţiei în vigoare şi normelor morale nu vor fi date pe post.

Art. 6 Responsabilitatea
Organizatorul/Operatorul nu are nici o răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi. Organizatorul/Operatorul reţelei de telefonie mobilă nu are obligaţia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile neexpediate pe post.
Organizatorul nu va acorda premii sau sume băneşti pentru mesajele SMS expediate de către participanţi în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Participarea la acestă emisiune implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.
Trimiterea mesajului la numărul scurt alocat în acest scop este drept dovadă că abonatul este de acord cu următoarele:
tariful pentru participare.
mesajele SMS sunt moderate şi trebuie să nu conţină text cu caracter ofensiv sau imoral ce contravin normelor legislative şi morale.
abonatul nu va avea nici un fel de pretenţii faţă de operatorii de telefonie mobilă, organizator şi integratorii participanţi la acest proiect.
la proiect participă mesajele SMS expediate de la aparate de telefon, fără utilizarea oricăror altor mijloace tehnice suplimentare. Organizatorii îşi rezervează dreptul de a nu ţine cont de mesajele participanţilor, care vor fi bănuiţi în utilizarea unor asemenea mijloace tehnice.
la proiect participă numai mesaje SMS plătite.
Abonatul îşi asumă riscul de schimbare a Regulamentului unilateral de către Organizator şi se obligă să facă cunoştinţă înainte de participare la emisiune cu condiţiile prezentului Regulament, şi în caz de necesitate să ceară explicaţiile necesare de la Organizator până la expedierea mesajului SMS.

Art. 7 Publicarea regulamentului
Pentru aducerea la cunoştiinţă publicului Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.inprofunzime.md.

Art. 8 Litigii
În cazul unor litigii apărute între ProTV Chişinău şi participanţii la emisiune, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.

Art. 9 Limitele responsabilităţii Operatorului reţelei de telefonie mobilă
9.1. Operatorul de Telefonie Mobilă nu este Organizatorul serviciului proiectului şi nu poartă răspundere pentru acţiunile Organizatorului şi pentru urmările аcestora, care se referă direct sau indirect la persoanele terţe.
9.2. Expediind SMS mesajul către Numărul scurt al proiectului, Participantul (Abonatul) este de acord ca Operatorul telefoniei mobile să ofere Administraţiei proiectului informaţia: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul şi textul mesajului SMS, ora şi data expedierii.
9.3. Operatorul de Telefonie Mobilă nu oferă informaţie detaliată în legătură cu proiectul. Toate întrebările şi pretențiile faţă de organizarea SMS serviciului se transmit Organizatorului proiectului.
9.4. Operatorul de Telefonie Mobilă oferă posibilitatea expedierii mesajului exclusiv în aria de acoperire şi în limita mijloacelor băneşti disponibile în contul Abonatului.
9.5. Operatorul de Telefonie Mobilă nu primeşte pretenţii în privinţa termenilor de expediere a mesajului şi preîntâmpină Participantul (Abonatul) ca expedierea mesajului nu este imediată, dar poate dura până la 12 ore (în cazul cărorva defecţiuni survenite).
9.6. Expedierea mesajelor SMS în cadrul serviciului SMS este o acţiune benevolă a abonatului pentru participare la serviciu. De asemenea, abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru toate consecinţele participării.
9.7. Operatorul nu poartă răspundere pentru veridicitatea rezultatelor concursului.
9.8. Expedierea unui SMS în condiţiile prezentului Regulament reprezintă confirmarea faptului ca abonatul a acceptat condiţiile prezentului capitol.